~~
УКРАЇНА
АПОЛЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
20336, с.Аполянка, Уманський р-н., Черкаська обл.., тел. 9-25-31

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №

с. Аполянка                                                                     04 квітня 2016 року


Про початок проведення в  Аполянській   
сільській  раді перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади» .

               Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та абзацу шостого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»

1. Здійснити в Аполянській    сільській  раді заходи  з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо:
головного  бухгалтера  сільської  ради  І.А. Лелеку  з    квітня  2016  року.

2. Назначити  уповноваженою особою  за  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації)   шляхом  проведення  відповідної  перевірки  секретаря  Аполянської  сільської  ради –  Громадську Ірину Сергіївну .

3.Уповноваженій  особі  Аполянської сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації)  забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті   Аполянської  сільської ради.
4. Уповноваженій  особі  Аполянської  сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) –  Громадській Ірині Сергіївні забезпечити ознайомлення головного  бухгалтера Аполянської  сільської  ради    з цим розпорядженням.

5. Головному  бухгалтеру  Аполянської  сільської  ради  у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати уповноваженій особі власноручно написану заяву про те, що до неї  не застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї  за встановленою формою.


6.Уповноваженій  особі  Аполянської   сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) –  Громадській Ірині Сергіївні   протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Аполянської   сільської ради інформацію про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом).
 
7. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою.

 

Сільський голова                                   П.А.Філіпенко .